Κάρτα γραφικών

478 - 0.677 -77.957855224609 // δεδομένα ip