Κάρτα γραφικών

475 - 0.391 -46.274925231934// ip data