Κάρτα γραφικών

476 - 0.373 -43.787490844727 // δεδομένα ip