Κάρτα δικτύου

472 - 0.517 -43.875442504883 // δεδομένα ip