Κάρτα δικτύου

478 - 0.387 -78.0478515625 // δεδομένα ip