Κάρτα δικτύου

483 - 0.429 -54.465324401855// ip data