Εφεδρική μπαταρία

Brand New μπαταρία αντικατάστασης

462 - 0.406 -60.855857849121 // δεδομένα ip