μητρική κάρτα διακομιστή

471 - 0.383 -45.050430297852// ip data