μητρική κάρτα διακομιστή

476 - 0.575 -60.694709777832 // δεδομένα ip