μητρική κάρτα διακομιστή

472 - 0.363 -43.198097229004 // δεδομένα ip