Πληροφορίες

11 - 0.167 -39.698921203613 // δεδομένα ip