Εντοπισμός παραγγελίας

12 - 0.148 -39.666656494141 // δεδομένα ip