Εντοπισμός παραγγελίας

18 - 0.222 -53.37393951416 // δεδομένα ip